121

પ્રિન્ટીંગ

પ્રિન્ટીંગ

  • અલ્ટ્રાવાયોલેટ એલઇડી ઇંકજેટ પ્રિન્ટીંગ (ટૂંકમાં યુવી પ્રિન્ટીંગ)

    યુવી પ્રિન્ટીંગ પ્રક્રિયા મુખ્યત્વે સ્થાનિક અથવા એકંદર યુવી પ્રિન્ટીંગ અસર પ્રાપ્ત કરવા માટે યુવી પ્રિન્ટીંગ મશીનમાં ખાસ યુવી શાહીનો ઉપયોગ કરે છે.યુવી શાહી એ એક પ્રકારની લીલી શાહી છે, જેમાં તાત્કાલિક ઝડપી ઉપચાર, કોઈ અસ્થિર કાર્બનિક દ્રાવક નથી...
    વધુ વાંચો
  • સિલ્ક-સ્ક્રીન પ્રિન્ટીંગ

    સ્ક્રીન પ્રિન્ટીંગ (હોલ પ્રિન્ટીંગ અને સ્ક્રીન પ્રિન્ટીંગ તરીકે પણ ઓળખાય છે), જેને સ્ક્રીન પ્રિન્ટીંગ અથવા સ્ક્રીન પ્રિન્ટીંગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.સ્ક્રીન પ્રિન્ટીંગ એ બહુ-ખાલી સ્ક્રીન ટેમ્પલેટ છે.પ્રિન્ટીંગની એક પદ્ધતિ એ છે કે શાહીને સ્ક્વિઝ કરીને...
    વધુ વાંચો